مارکتینگ


خدمات مارکتینگ مانا به آزمایشگاه های همکار:

تدوین استراتژی

مارکتینگ

 

استراتژی آمیخته ای ازهنر و علم است. استراتژی مارکتینگ نقشه راهی ست برای سازمان هایی که می خواهند تلاش و خدمت خود را بصورت پیوسته و افزاینده ، به جامعه محلی ارائه کنند. حرکت بدون استراتژی مانند حرکت در اقیانوسی بدون قطب نماست.

گروه مارکتینگ آزمایشگاه مانا، با متد منحصر به فرد خود، مسیر کار شما را واکاوی کرده و بهترین راهبردها را در سطوح مختلف سازمانی، واحدهای عملیاتی و فردی با کمک خود شما تدوین و پیاده سازی می کند. در سرتاسر پروژه های استراتژی ، بر برنامه ریزی جامع بر اساس تحقیقات دقیق، توسعه قابلیت ها، رشد کیفیت و مزیت رقابتی، طراحی برنامه های بازاریابی یکپارچه و مدیریت بلند مدت با آزمایشگاه همکار توجه ویژه خواهیم داشت.

تحلیل SWOT ابزاری متداول برای تجزیه و تحلیل محیط داخلی و بیرونی سازمان است که اگر صحیح و با هوشمندی انجام شود،می تواند سازوکاری تسهیل گر برای تدوین برنامه مارکتینگ باشد و اگر با بی دقتی یا غیر صحیح انجام شود اتلاف وقت و دیگر منابع سازمان است. گروه مارکتینگ مانا با اعمال دقت نظر و جامع نگری در این تحلیل، نه تنها داده ها و اطلاعات را سازمان دهی می کنند بلکه توانایی خلق و گسترش مزیت رقابتی سازمان را در تدوین استراتژی مارکتینگ آشکار تر می کنند.

در آزمایشگاه مانا با  تحلیل وضعیت با کمک مدلهای ذهنی شفاف و علمی، موضوعات کنونی و آتی و روندهای تاثیر گذار بر کسب و کار شناسایی ،رتبه بندی و ارزیابی می شود. در این مرحله سه حوزه مد نظر مانا قرار می گیرد: محیط داخلی، محیط مشتری و محیط خارجی. خروجی این مرحله ارائه تصویری شفاف و بزرگ از موضوعات و روندهایی است که بر توانایی مجموعه ها در ایجاد ارزش برای ذینفعان تاثیر می گذارد. این تلاشها توسعه مزیت رقابتی سازمان و تمرکز استراتژیک را تقویت می کند.

آزمایشگاه مانا تهران با به کار گیری و استخدام نیرو های مارکتینگ فعال و حرفه ای و با کمک آزمایشگاه های همکار به برند سازی و شناخت بیشتر آزمایشگاه های همکار به پزشکان و متخصصان تمامی شهر های ایران ارائه می نماید و هزینه آن برای آزمایشگاه های همکار کاملا رایگان می باشد.